تورياب
فاصله باتومی تا تفلیس

فاصله باتومی تا تفلیس

فاصله باتومی تا تفلیس

معمولا با خودرو از باتومی تا تفلیس پنج ساعت راه است. به طور کلی فاصلیه باتومی تا تفلیس 379 کیلومتر میباشد. از طرف باتومی به تفلیس جاده کمی به شکل بزرگراه بوده و باقی مسیر جاده کوهستانی و جنگلی است و نمیشود با سرعت بالا حرکت کرد. در حین گذشتن از جاده شما میتوانید خانه های روستایی و مردم روستایی را ببینید. مردم گرجستان خونگرم و مهربان هستند، اگر دوست داشته باشید میتوانید چند لحظه ای را صرف دیدن و ارتباط برقرار کردن با آن ها بکنید. و در آخر زمانی که با تور گرجستان خود به تفلیس رسیدید حتما از دیدنی های آن بازدید داشته و روزی را در کنار سواحل زیبای آن بگذرانید. 


22
(0) نظر
برچسب ها : گرجستان-باتومی-تفلیس
X