تورياب
قیمت بنزین و گازوئیل در گرجستان

قیمت بنزین و گازوئیل در گرجستان

قیمت بنزین و گازوئیل در گرجستان


قیمت بنزین و گازوئیل در گرجستان در سال 2019 تا 2020 به شرح زیر میباشد.

قیمت بنزین در گرجستان در سال 2019 با توجه به افزایش قیمت نفت به شرح زیر است.باید توجه د اشته باشید در پمپ بنزین های گرجستان 4 مدل بنزین با کیفیتهای مختلف ارائه میشود و بدلیل اینکه گرجستان یک کشور اروپایی محسوب میشود قیمتها با واحد یورو عرضه میشود.

در تور گرجستان شما میتوانید بدون استرس به هزینه بنزین و گازوئیل به گرجستان سفر کنید.

  • بنزین معمولی Regular 92 حدود € 0.731
  • بنزین سوپر Super 95 حدود € 0.764
  • بنزین پرمیوم Premium 98 حدود € 0.807
  • گازوئیل Diesel حدود € 0.836

اگر تور زمینی گرجستان در پیش رو دارید امیدوارم این مطلب برای شما مفید باشد.


23
(0) نظر
برچسب ها : گرجستان-قیمت بنزین و گازوئیل در گرجستان-قیمت بنزین در گرجستان-قیمت گازوئیل در گرجستان
X